ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจนครบาล

ประวัติความเป็นมา

สถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู ตั้งขึ้นตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอน 105 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2520 โดยแบ่งพื้นที่ สน.บางยี่เรือ ออกเป็น 2 ส่วน ที่ทำการอยู่ร่วมกับ สน.บางยี่เรือ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2521 เป็นต้นมา

ต่อมาเมื่อประมาณต้นปี พ.ศ.2532 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ในเขตพื้นที่รับชอบโดยการสนับสนุนจาก พล.อ.หาญ ลีลานนท์ กับพวกรวม 3 คน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ขณะนั้น ได้ของบประมาณโครงการพัฒนาชนบทและชุมชน นำทุนมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีย่อย สน.ตลาดพลู ที่บริเวณใต้สะพานรัชดาภิเษก ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2532 เป็นต้นมา

เนื่องจากที่ทำการนั้นคับแคบ ต่อมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ สถานีตำรวจนครบาล ตลาดพลู เช่าอาคารโรงเรียนหลวงเชิดวุฒากาศ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 45 ซอยวุฒากาศ1 (หลวงเชิด) ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการชั่วคราว โดยได้ขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังในอัตราค่าเช่าเดือนละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ เป็นต้นไป จนกว่าจะหมดความจำเป็น ซึ่งสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู ได้เปิดทำการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2545 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน และขณะนี้ทางสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลูร่วมกับ กต.ตร.สน.ตลาดพลู และภาคเอกชน ได้ร่วมกันปรับปรุงสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลูเพื่อให้เป็นสถานีตำรวจยุคใหม่ (ปี 2020) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชนสูงสุด

dummy