1.อำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู

2.พื้นที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู