ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู

พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม

ผกก.สน.ตลาดพลู
โทร 081 943 0414

รองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู

พ.ต.ท.วัฒนพล นิติเกรียงไกร

รอง ผกก.ป.สน.ตลาดพลู
โทร 081 845 6553

พ.ต.ท.สมมาตร วงษ์ดี

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ตลาดพลู
โทร 086 340 2399

พ.ต.ท.ปรีชากรณ์ เหมาอำพมาตร์

รอง ผกก.สส.สน.ตลาดพลู
โทร 093 604 8555

สารวัตรสถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู

พ.ต.ท.สมพงษ์ สิงห์เรือง

สวป.สน.ตลาดพลู
โทร 089 638 0794

พ.ต.ต.คชาสิษฐ์ โนนสว่างไชย

สวป.สน.ตลาดพลู
โทร 083 025 4356

พ.ต.ต.ปริทัศน์ วิบูลยานนท์

สว.(สอบสวน) สน.ตลาดพลู
โทร 090 973 5093

พ.ต.ต.วงศธร แต่งตั้ง

สว.(สอบสวน) สน.ตลาดพลู
โทร 080 824 7897

พ.ต.ต.ยศกร สัตถาวะโห

สว.สส.สน.ตลาดพลู
โทร 082 291 5669

พ.ต.ท.ธีระ เพชรทอง

สว.อก.สน.ตลาดพลู
โทร 088 096 8485

พ.ต.ท.เรวัตร์ จันทร์ศิริ

สว.จร.สน.ตลาดพลู
โทร 095 740 2407

พ.ต.ต.พลกฤต ชะบา

สวป.(ชส.) สน.ตลาดพลู
โทร 092 482 8844