ที่อยู่ 209 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทร 02 472 6108 โทรสาร 02 472 6109

อีเมล์ taladphlumetropolice@gmail.com