(16 ม.ค.67) การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 2024

วันนี้ 16 ม.ค.67 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ชรินทร์ บัวเผื่อนหอม ผกก.สน.ตลาดพลู ได้เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่